Мектептің миссиясы мен мақсаттары

Мектеп миссиясы

Өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті, ақпараттық қоғамдағы өмірдің әртүрлі түрлеріне толыққанды және тиімді қатысуға дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру.

Мектептің негізгі мақсаты

Оқушының жеке басының интеллектуалды дамуына, сауаттылықтың жоғары деңгейіне, танымдық іс-әрекеттің тұрақты мотивациясына және қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруіне ықпал ететін білім беру кеңістігін қалыптастыру.

Тапсырмалар

  • Қазақстан Республикасының жалпы білім беру бағдарламаларын және білім берудің әлемдік үрдістерін және лицейдің Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің оқу орындарымен өзара іс-қимылын ескере отырып, білім беру процесін ұйымдастыру;
  • қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқыту негізінде қоғамдықгуманитарлық бағыттағы бейіндік оқытуды іске асыру;
  • ақпараттық технологияларды енгізу және жобалау зерттеу қызметін жандандыру арқылы оқушылардың сапалы білім алуға, ал мұғалімдердің біліктілігі мен педагогикалық шеберлігін үнемі арттыруға деген ынтасын арттыру;
  • қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа, Мемлекеттік рәміздер мен тілді құрметтеуге, халықтық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды құрметтеуге тәрбиелеу, мәдениеттер диалогы негізінде көпмәдениетті тұлғаны тәрбиелеу.
kkҚазақ тілі